Årsstämma 2017

Årsstämma i Elos Medtech AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 26 april 2017 i Göteborg.

Valberedning inför årsstämman i Elos Medtech 2017:
De tre största aktieägarna representeras av Bo Nilsson, Ulf Runmarker och Thomas Öster. Ordförande i valberedningen och representant för övriga aktieägare är Bengt Belfrage, Nordea Fonder. Styrelsens ordförande Stig-Arne Blom ingår i valberedningen.
Elos Medtech – Valberedning 2017
Valberedningens förslag till årsstämman 2017 inkl. motiverat yttrande
Fullmaktsformulär 2017
Dagordning samt beslutsunderlag Årsstämma 2017
Bolagsordning
Kallelse Elos Medtech Årsstämma 2017 
Protokoll Elos Medtech Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma i Elos Medtech AB (publ) hölls tisdagen den 26 april 2016, kl 17.00 på Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, Lidköping.

Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 23 mars 2016 och annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2016.
Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri och Nya Lidköpings Tidning den 29 mars.

Valberedning inför årsstämman i Elos Medtech 2016:
De tre största aktieägarna representeras av Bo Nilsson, Ulf Runmarker och Thomas Öster. Ordförande i valberedningen och representant för övriga aktieägare är Bengt Belfrage, Nordea Fonder. Styrelsens ordförande Stig-Arne Blom ingår i valberedningen.
Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech 2016
Kallelse till årsstämma 2016 Elos Medtech AB
Fullmaktsformulär 2016
Dagordning samt beslutsunderlag – Årsstämma 2016
Styrelsens förslag om utgivande av teckningsoptioner
Villkor teckningsoptionsprogram
VDs presentation årsstämman 2016
Elos Medtech årsstämma 2016
Protokoll Elos Medtech årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma i Elos AB (publ) hölls måndagen den 27 april 2015, kl 17.00 på Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, Lidköping.

Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 27 mars och annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2015.
Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri och Nya Lidköpings Tidning den 30 mars.

Valberedning inför Elos årsstämma 2015:
De tre största aktieägarna representeras av Bo Nilsson, Ulf Runmarker och Thomas Öster. Ordförande i valberedningen och representant för övriga aktieägare är Bengt Belfrage, Nordea Fonder. Styrelsens ordförande Stig-Arne Blom ingår i valberedningen.

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos AB 2015
Kallelse till årsstämma 2015 i Elos AB 
Dagordning samt beslutsunderlag – Elos årsstämma 2015
VDs presentation årsstämman 2015
Elos årsstämma 2015
Protokoll årsstämma Elos AB – 20150427

Årsstämma 2014

Årsstämma i Elos AB (publ) hölls tisdagen den 29 april 2014, kl 17.00 på Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, Lidköping.

Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 28 mars och annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2014.
Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri och Nya Lidköpings Tidning den 31 mars.

Valberedning inför Elos årsstämma 2014:
De tre största aktieägarna representerades av Thomas Öster, Agneta Bengtsson Runmarker och Bo Nilsson.
Ordförande i valberedningen och representant för övriga aktieägare var
Bengt Belfrage, Nordea Fonder.
Valberedningens förslag till årsstämman i Elos AB 2014
Kallelse till årsstämma 2014 i Elos AB
Dagordning samt beslutsunderlag – Elos årsstämma 2014
VDs presentation årsstämman 2014
Elos Årsstämma 2014
Protokoll årsstämma Elos AB – 20140429

Årsstämma 2013

Årsstämma i Elos AB (publ) hölls torsdagen den 25 april 2013, kl 17.00 på Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, Lidköping.

Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 25 mars och annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2013.
Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri och Nya Lidköpings Tidning den 27 mars.
Kallelse Elos årsstämma 2013
Dagordning samt beslutsunderlag – Elos årsstämma 2013
VDs presentation vid årsstämman 2013
Elos årsstämma 2013
Protokoll Elos årsstämman 20130425

Årsstämma 2012

Årsstämma i Elos AB (publ) hölls måndagen den 23 april 2012, kl 17.00 på Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, Lidköping.

Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 23 mars och annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2012.
Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri och Nya Lidköpings Tidning den 26 mars.
Elos kallelse årsstämman 2012
Dagordning samt beslutsunderlag Elos årsstämma 2012
VDs presentation Elos – årsstämman 2012
Elos Årsstämma 2012 SE
Protokoll Elos årsstämma 20120423

Årsstämma 2011

Årsstämma 2011 hölls tisdagen den 3 maj, kl 17.00 i Strand Matsalar, Fabriksgatan 4 (Rörstrand Center), Lidköping.

Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 1 april samt annonserades i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet och Nya Lidköpings Tidning den 4 april 2011.
Kallelse Elos årsstämma 3 maj 2011
Dagordning inkl bilagor och beslutsunderlag
VDs anförande Elos årsstämma 20110503
Protokoll årsstämma 2011-05-03

Årsstämma 2010

Årsstämma 2010 hölls onsdagen den 28 april, kl 17.00 i Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping.

Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 26 mars samt annonserades i Svenska Dagbladet, Nya Lidköpings Tidning och Post o Inrikes Tidningar den 31 mars 2010.
Kallelse Elos årsstämma 2010
Dagordning Revisors yttrande Beslutsunderlag
VDs anförande årsstämma 20100428
Protokoll årsstämma 2010-04-28

Årsstämma 2009

Årsstämma 2009 hölls onsdagen den 29 april, kl 17.00 i Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping.

Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 27 mars samt annonserades i Svenska Dagbladet, Nya Lidköpings Tidning och Post o Inrikes Tidningar den 30 mars 2009.
Kallelse 2009
Dagordning 20090429
VD anförande årsstämma 090429
Protokoll årsstämma 20090429