This post is also available in: Engelska

Information om riskhantering finns i respektive årsredovisning under Finansiella rapporter.