This post is also available in: Engelska

De största aktieägarna i Elos Medtech AB enligt Euroclear AB den 30 april 2020.

Största aktieägare Elos Medtech AB 2020-04-30