Inom styrelsen finns en revisionskommitté.

Revisionskommittén består av Agneta Bengtsson Runmarker och Jon Risfelt.


Yvonne Mårtensson

Yvonne Mårtensson

Styrelseordförande
Född 1953, civilingenjör i Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska högskola.
Ledamot sedan 2015.
Styrelseledamot i SyntheticMR AB, Biotage AB och SwedenBIO.
Innehav i Elos Medtech: 20 000 B-aktier.

Agneta Bengtsson Runmarker

Agneta Bengtsson Runmarker

Agneta Bengtsson Runmarker

Styrelseledamot
Född 1960, jur. kand.
Ledamot sedan 2003. Dataråd på Datainspektionen. Styrelseordförande i AB Westergyllen med dotterbolag och styrelseledamot i Investment AB Brunnslyckan med dotterbolag.
Innehav i Elos Medtech: 14 600 B-aktier inkl familj.

Anders Birgersson

Anders Birgersson

Anders Birgersson

Styrelseledamot
Född 1958, civilingenjör i Maskinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
Ledamot sedan 2016.
VD och koncernchef i VBG Group AB.
Styrelseledamot i VBG Group AB, Christian Berner Tech Trade AB och Sparbanken Lidköping AB.
Innehav i Elos Medtech: 709 B-aktier.

Jeppe Magnusson

Jeppe Magnusson

Jeppe Magnusson

Styrelseledamot
Född 1952, civilingenjör, M. Sc.
Doktor vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Ledamot sedan 2012.
Partner i ISEA, Industry Senior Advisors.
Styrelseledamot i Episurf Medical AB, Premune AB, Swecure AB och Auremune AB.
Innehav i Elos Medtech: 2 860 B-aktier.


Jon Risfelt

Jon Risfelt

Styrelseledamot
Född 1961, Civilingenjör i Kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Ledamot sedan 2017. Styrelseordförande i Bisnode AB, Bisnode Business Information Group AB, Caboline Group Holding AB och Smartfish AS.
Styrelseledamot i Bilia AB, Boule Diagnostics AB, Excanto AB och KnowIT AB.
Innehav i Elos Medtech: 1 350 B-aktier.

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Styrelseledamot
Född 1969, biolog, Fil.Dr. Ledamot sedan 2010.
Professor i molekylär diagnostik vid Stockholms Universitet och Site Director for Science for Life Laboratory, Stockholm.
Styrelseledamot i Q-linea AB.
Innehav i Elos Medtech: 40 500 B-aktier.