Jan Wahlström

Jan Wahlström

Jan Wahlström

Verkställande direktör och koncernchef
Född 1967.
Anställd 2016.
Innehav i Elos Medtech: 3 800 B-aktier,
63 000 optioner.

Christian Bergaust

 

Christian Bergaust

Ekonomichef
Född 1962.
Anställd 2016.
Innehav i Elos Medtech: 30 000 optioner.

Malin Gustavsson

Malin Gustavsson

Malin Gustavsson

Marknadsdirektör
Född 1972, civilekonom.
Anställd 2013.
Innehav i Elos Medtech: 355 B-aktier,
18 000 optioner.

Lotta Ljungberg

Lotta Ljungberg

Lotta Ljungberg

QA/RA Kvalitetsdirektör
Född 1966, civilingenjör.
Anställd 2014.
Innehav i Elos Medtech: 30 000 optioner.

Mathias Andersson

Mathias Andersson

Mathias Andersson

VD, Elos Medtech Microplast AB
Född 1971, ingenjör.
Anställd 2012.
Innehav i Elos Medtech: 16 000 B-aktier.

Peter Johansson

Peter Johansson

 

Peter Johansson

VD, Elos Medtech Timmersdala AB
Född 1978, civilingenjör.
Anställd 2012.
Innehav i Elos Medtech: 30 000 optioner.

Søren Olesen

Søren Olesen

Søren Olesen

VD, Elos Medtech Pinol A/S
Född 1961, ekonom.
Anställd 1984.
Innehav i Elos Medtech: 180 400 B-aktier via bolag, 30 000 optioner.

Conny Jakobsson

 

Conny Jakobsson

VD, Elos Medtech Tianjin Co. Ltd.
Född 1969, Fil. kand. företagsekonomi.
Anställd 2017.
Innehav i Elos Medtech: Inget innehav.

Jodie Gilmore

Jodie Gilmore

Jodie Gilmore

VD, Onyx Medical LLC
Född 1971, civilekonom.
Anställd 1997.
Innehav i Elos Medtech: 30 000 optioner.