Jan Wahlström

Jan Wahlström

Jan Wahlström

Verkställande direktör och koncernchef
Född 1967.
Anställd 2016.
Innehav i Elos Medtech: 3 800 B-aktier,
63 000 optioner

Christian Bergaust

Christian Bergaust

Ekonomichef
Född 1962.
Anställd 2016.
Innehav i Elos Medtech: 30 000 optioner

Malin Gustavsson

Malin Gustavsson

Malin Gustavsson

Marknadsdirektör
Född 1972, civilekonom.
Anställd 2013.
Innehav i Elos Medtech: 355 B-aktier,
18 000 optioner.

Lotta Ljungberg

Lotta Ljungberg

Lotta Ljungberg

Kvalitetsdirektör QA/RA
Född 1966, civilingenjör.
Anställd 2014.
Innehav i Elos Medtech: 30 000 optioner.